Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen. De schooldag begint op om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen.
De schooldag begint op om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden

De Klipper hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag:       8.30 - 14.15
Dinsdag:         8.30 - 14.15
Woensdag:     8.30 - 14.15
Donderdag:    8.30 - 14.15
Vrijdag:           8.30 - 14.15

Vakanties 2019 - 2020

Herfstvakantie            19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie              21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie      17 februari t/m 23 februari
Meivakantie                25 april t/m 10 mei
Zomervakantie           4 juli t/m 16 augustus

 

Vrije dagen 2019 - 2020

18 september
4 oktober
18 november
24 februari t/m 1 maart (extra week voorjaarsvakantie)
22 mei
11 en 12 juni

Jaarkalender

Op de schooljaarkalender staan de vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. Gedurende het schooljaar worden activiteiten gepland en kunnen wijzigingen plaatsvinden. In onze wekelijkse nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal, is een actuele kalender opgenomen.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal