Opvang locatie de Bres en Dubloen

Wij zijn een school voor opvang en onderwijs. Onze onderwijstijden lopen van 8.30 tot 14.15 uur. Dat doen we volgens een continurooster waarin de kinderen een door pedagogisch medewerkers begeleide pauze hebben. De leerkrachten hebben in die tijd pauze.

Opvang locatie de Bres en Dubloen

Wij zijn een school voor opvang en onderwijs. Onze onderwijstijden lopen van 8.30 tot 14.15 uur. Dat doen we volgens een continurooster waarin de kinderen een door pedagogisch medewerkers begeleide pauze hebben. De leerkrachten hebben in die tijd pauze.

Opvang voor leerlingen is ook mogelijk vanaf 7:00 uur (tot de school begint) en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Daarnaast bieden we kinderopvang en/of peuterspeelzaal aan voor kinderen vanaf 0 jaar. 

Locatie de Bres

Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'brede school de Bres' genoemd. Onze locatie biedt plaats aan een BSO-groep van max. 22 kinderen en de mogelijkheid tot uitbreiding naar drie groepen. In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend. Deze locatie beschikt over een fantastische natuur ontdektuin.

Binnen spelen
Voor de oudste kinderen (7+ jaar) is er een chill ruimte waar ze met elkaar kunnen computeren, lezen, spelletjes doen, televisie kijken en gewoon lekker met elkaar kunnen spelen. Naast de groep waar we ons verzamelen na schooltijd hebben we een knutselruimte en een gymzaal waar we gebruik van maken.

Buiten spelen
Er is bij de locatie een natuur ontdektuin die de vindingrijkheid van de kinderen stimuleert en waarin ze optimaal kunnen ontdekken, tuinieren en spelen. Tevens kunnen de kinderen zich volop vermaken op het grote schoolplein en het naastgelegen speel- en voetbalveld.

Activiteitengericht
Op onze locatie werken we activiteitengericht. De activiteiten worden door de kinderen samen met de pm-ers (pedagogisch medewerkers) bedacht en zijn heel divers. De wensen van de kinderen staan hierin centraal. Aangeboden wordt: sport en spel, creatieve activiteiten in diverse vormen (schilderen, tekenen, knutselen), koken, muziek, theater, etcetera. Als ouder kunt u het activiteitenprogramma van de locatie bekijken op het activiteitenbord op de locatie.

BSO in de schoolvakanties
In de schoolvakanties zijn de BSO kinderen tot 9 jaar welkom op de eigen locatie. Dit is een proefperiode tot en met de meivakantie 2021, voor meer informatie hierover: neemt u contact met ons op.

De kinderen van 9 jaar en ouder kunnen terecht bij SKH de Ceder. Bij SKH de Ceder is een jeugdhonk ingericht, waar alle oudste kinderen vanuit de Kersenboogerd samen komen voor een leuke dag. De activiteiten die hier worden aangeboden zijn aangepast naar de leeftijd van de kinderen.

Kinderdagopvang
In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend. We werken op deze groep nauw samen met de kleuterklassen van Klipper de Bres, we sluiten onder andere aan bij dezelfde thema's als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de kinderen van de KDV groep makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes nu al leren kennen.
Deze KDV groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.

Locatie Dubloen

Berend Botje kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf op onze locatie Dubloen. De kinderen krijgen bij dit kinderdagverblijf in Hoorn alle ruimte om te spelen, leren en ontdekking in een fijne samenwerking met school. Samen kunnen we een mooie, doorgaande ontwikkelingslijn bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wil je meer lezen over hoe we zorgen dat de kinderen een onvergetelijke tijd hebben bij ons kinderdagverblijf? Kijk dan op deze pagina

OBS De Klipper

De school met talent voor taal