Buitenschoolse Opvang / Tussenschoolse Opvang

De Klipper is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Buitenschoolse Opvang / Tussenschoolse Opvang

De Klipper is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Bres

Op De Klipper De Bres wordt voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang geboden door  Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). De Klipper en SKH werken samen als gebruikers van het gebouw en hebben overleg over kinderen indien daarvoor aanleiding is. Meer informatie over de opvang staat op de website van SKH.
 

Dubloen

Op locatie Dubloen wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Berend Botje. 

Berend Botje
In augustus 2016 is Berend Botje in twee ruime, lichte lokalen van De Klipper gestart met kinderopvang. Ze maken ook gebruik maken van het crea- en speellokaal, het 'groen' ingerichte speelplein en de sportvelden naast de school. De kinderen krijgen hier alle ruimte om te spelen, leren en ontdekken in nauwe samenwerking met de basisschool. Samen kunnen we een mooie, doorgaande ontwikkelingslijn bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar.
Meer informatie over de opvang staat op de website van Berend Botje.

SKH
Op locatie Dubloen wordt de tussenschoolse opvang geboden door  Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Meer informatie over de opvang staat op de website van SKH.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal