Zoeken
MRT

MRT is het verlenen van extra zorg op het gebied van bewegingsonderwijs. Dit gebeurt onder schooltijd buiten de reguliere gymlessen om. Het is bedoeld voor kinderen met een bewegingsachterstand (t.o.v. leeftijdsgenoten), die niet of moeilijk mee kunnen komen  tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Een gevolg van deze achterstand kan zijn weinig tot geen plezier hebben in bewegen en problemen in sociaal-emotioneel opzicht. Een goede motorische ontwikkeling is van groot belang voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Kinderen met een bewegingsachterstand vertonen vaak een aantal van de volgende kenmerken : houterig en ongecontroleerd bewegen, vaak vallen en botsen, evenwichtsproblemen, concentratieproblemen, slordig handschrift, angstig in bepaalde bewegingssituaties, weinig zelfvertrouwen.

Wat willen we bereiken in een periode MRT?
  • Stimuleren van de motorische ontwikkeling en verbeteren van de  motorische vaardigheid, zodat het kind beter kan meedoen met de lessen bewegingsonderwijs
  • Meer plezier krijgen in bewegen
  • Meer zelfvertrouwen krijgen in bewegingssituaties

Dit willen we bereiken door:
  • Observatie/evaluatie d.m.v. leerlingvolgsysteem en/of motorische test
  • En MRT-les per week van 45 minuten in een klein groepje
  • Veel aandacht en structuur
  • Mogelijkheid om ook thuis te oefenen (huiswerk)
  • Positieve waardering voor wat het kind reeds kan, veel plezier