Zoeken
ĎDe school met talent voor Taalí

Missie en visie
De Klipper is een school voor openbaar onderwijs. Een school dus met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect vormen centrale kenmerken van De Klipper. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.
 
Missie De Klipper
Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles binnen een uitdagende leeromgeving. Bij ons staat 'talent voor taal' centraal.
 
Visie De Klipper
Aandacht, vertrouwen en veiligheid zijn naar onze mening voorwaarden om kinderen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te laten komen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een zo hoog mogelijk niveau bereiken op het gebied van taal, lezen en rekenen. Daarnaast besteden wij ruim aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de wereld oriŽnterende vakken en de creatieve vaardigheden. Wij gebruiken daarvoor eigentijdse onderwijsmethoden en multimediatoepassingen zoals computers, chromeboooks en in iedere groep een digitaal schoolbord.
 
Wij werken in alle groepen met het GIP-model. Binnen dit model leren kinderen zelfstandig te werken. De leerkracht heeft daardoor meer tijd om op meerdere niveaus instructie te geven en de leerlingen extra aandacht/zorg te bieden wanneer zij dit nodig hebben.