Zoeken
ICT op de Klipper

ICT en media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en de kinderen van tegenwoordig weten dan ook niet beter. Op de Klipper maken de kinderen daarom veel gebruik van de computer, om lesstof te oefenen of als informatiebron. In iedere klas hangt een digitaal schoolbord en dit biedt eindeloos veel mogelijkheden om de lessen (interactief) te ondersteunen met beeld en geluid.

ICT op de Klipper is daarmee een middel dat gebruikt wordt om diverse doelen te bereiken, maar is nooit een doel op zich. Het is belangrijk dat kinderen leren werken met digitale media, maar deze middelen staan altijd ten dienste van het onderwijs. Op de Klipper werken de kinderen regelmatig met Chromebooks. Dit zijn kleine laptops die toegang bieden tot het internet. Hiermee oefenen de kinderen met software voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en wereldorientatie. Zo kunnen zij ongestoord werken in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en draagt ICT bij aan differentiatie en variatie in ons onderwijsaanbod.