Zoeken
Taalschool

De Klipper profileert zich als taalschool. Maar wat houdt dat precies in? Heel praktisch houdt het in dat wij veel tijd in ons lesrooster reserveren voor taalactiviteiten. Zo starten we iedere ochtend met 20 minuten lezen. Kinderen kiezen een boek op hun eigen niveau (aangeduid met kleuren) en na het lezen worden moeilijke woorden besproken, er worden stukjes voorgelezen en kinderen “promoten” hun eigen boek (boekpromotie).

We investeren veel geld in boeken en door veel te lezen, voorleesochtenden te organiseren en boeken centraal te stellen in themaweken, willen we vooral het leesplezier bij kinderen stimuleren en daarmee hun leesvaardigheid vergroten. Ook in de taallessen wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, begrijpend luisteren en lezen en aan stelopdrachten. De kinderen zijn regelmatig ook creatief aan de slag met taal in de vorm van elfjes, gedichten, woordspinnen en posters. In de kleutergroepen wordt spelenderwijs gewerkt aan het leren kennen van klanken en letters, rijmen en voorbereidend lezen, bijvoorbeeld in de vorm van “hakken en plakken” van woordjes. Maar ook liedjes zingen en het bespreken c.q. naspelen van prentenboeken zijn belangrijke taalactiviteiten voor kleuters. Er wordt gewerkt met thema’s en themahoeken en de bijbehorende woorden zijn duidelijk zichtbaar in de klas. 

Ook de Engelse taal komt aan bod. Vanaf groep 1 laten we kinderen kennis maken met het Engels om ze zodoende vertrouwd te maken met de klanken en uitspraak. Vanaf groep 5 komt daar ook schriftelijke taalverwerving van het Engels bij. Wij willen onze kinderen hiermee een stevige basis geven voor het voortgezet onderwijs, waar in toenemende mate gekozen wordt voor tweetalig VWO of Havo. 

Zo bieden wij van groep 1 t/m 8 een rijke en uitdagende taal-leeromgeving.