Zoeken
Schoolplan

In het schoolplan hebben wij onze plannen en ambities vastgelegd voor de komende jaren. Deze zijn vertaald in concrete actiepunten, uitgezet in de tijd van 2015 tot 2019. Ons schoolplan vormt dus de leidraad om ons onderwijs en onze schoolorganisatie naar een nog hoger plan te tillen. Zo werken wij concreet en systematisch aan onze kwaliteit.