Per 8 juni weer helemaal open!

29-05-2020
Beste ouders en betrokken van de Klipper,
Per 8 juni gaat de school weer in zijn geheel open. In verband met Corona maatregelen zullen we een nieuw protocol opstellen hoe we de school goed en veilig kunnen openen voor alle leerlingen. Mocht u zich daarop willen voorbereiden: Het protocol zal er ongeveer als volgt uitzien:
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf 
Daarnaast zullen we de meeste maatregelen die we nu hebben ook blijven houden (aangepaste openingstijden & looproutes).

In de afgelopen periode hebben we goed kunnen oefenen met aangepaste looproutes in en rond school en met het handhaven van de hygieneregels. Per 8 juni zullen we daar als betrokkenen van school (ouders, medewerkers en leerlingen) extra goed op moeten toezien.  Noodopvang en thuisonderwijs stopt per 8 juni.

Het protocol wordt aangepast aan de Klipper en met het team/ medezeggenschapsraad bekrachtigd komende week op dinsdag/ woensdag. Donderdag berichten we u over de periode tussen 8 juni en de zomervakantie.  
Vriendelijke groet,
Mark Veenstra
OBS de Klipper

OBS De Klipper

De school met talent voor taal