In de maand april hebben beide locaties deelgenomen aan het NME project van MAK Blokweer: 'zwerfafval, leer en ruim op!' Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt.

Zwerfafval, leer en ruim op!

26-04-2019
In de maand april hebben beide locaties deelgenomen aan het NME project van MAK Blokweer: 'zwerfafval, leer en ruim op!' Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt.
Het educatieve gedeelte draait om bewustwording. Leerlingen leren wat zwerfafval is en waar het vandaan komt. Tijdens de opruimactie gaan leerlingen in groepjes gewapend met reflecterende hesjes, handschoenen en afvalgrijpers buiten op zoek naar afval. Hierbij zien ze met eigen ogen de hoeveelheid en diversiteit van het zwerfafval in hun omgeving en wordt het lesmateriaal concreet. Als het schoolplein is opgeruimd, is de rest van de buurt aan de beurt. De leerlingen vinden het ontzettend leuk om zo veel mogelijk afval te verzamelen.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal