Vandaag kregen de kinderen van groep 7 van juf Gerda/Fardau en groep 7 van juf Edith een gastles over de EU. De gastles werd gegeven door Janneke Faber van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gastles over de EU

13-12-2018
Vandaag kregen de kinderen van groep 7 van juf Gerda/Fardau en groep 7 van juf Edith een gastles over de EU. De gastles werd gegeven door Janneke Faber van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Deze gastles ging over wat de kinderen al over de EU weten. Wat voor invloed heeft de vluchtelingencrisis en hoe los je dat met alle landen van de EU op? Wat vinden wij van de Brexit? Het werd afgesloten met een aantal stellingen. De kinderen kregen veel ruimte voor vragen en dit leverde nuttige discussies op over deze kwesties. Het was een zeer interessante gastles.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal