Zoeken
Klassenouders

In vrijwel iedere groep zijn er een of twee ouders die zich hebben aangemeld als klassenouder.

In praktijk betekent dit dat zij praktische hulp bieden of regelen bij activiteiten voor de groep. Zij helpen zelf of vragen andere ouders, bijvoorbeeld voor het vervoer naar een excursie, voor ondersteuning bij de computerlessen of voor techniek- of knutselactiviteiten.

Gedurende het schooljaar zijn er diverse activiteiten waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken en de klassenouders hebben daarin vaak een co÷rdinerende rol. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de eerste informatieavond, wordt ge´nventariseerd welke ouders de rol van klassenouder op zich willen nemen. In overleg met de leerkracht wordt hier verder invulling aan gegeven.