Zoeken
Sport
 
Bewegingsonderwijs
De Klipper hecht veel belang aan bewegingsonderwijs. De kleutergroepen hebben op de locatie een eigen gymzaal tot hun beschikking, de overige groepen (3 t/m 8) hebben twee maal in de week gymles. De kinderen van de Dubloen krijgen gymles in sporthal De Kers. De kinderen van de Bres sporten een keer in de eigen gymzaal en een keer in de gymzaal aan de Charlotte van Pallandthof.

Sport van de maand
Naast de reguliere gymlessen wordt er op de woensdagmiddag “sport van de maand” georganiseerd. Deze lessen zijn vrij toegankelijk voor leerlingen van De Klipper, mits zij  gymkleding en gymschoenen dragen.  Informatie over tijden/inhoud van deze lessen wordt steeds vermeld in onze nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal.

Toernooien
Verder kunnen leerlingen van de Klipper gedurende het schooljaar meedoen aan verschillende activiteiten en toernooien die door de diverse sportverenigingen worden georganiseerd. Kinderen en ouders worden hierover geďnformeerd via onze nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal. Inschrijfformulieren voor deelname aan de toernooien staan tijdig op onze website.

Motorische Remedial Teaching (MRT)
Reeds in de kleutergroepen worden de kinderen goed geobserveerd t.a.v. hun motorische ontwikkeling. Wanneer de leerkracht constateert dat een kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden en een bewegingsachterstand vaststelt, kan een kind worden aangemeld voor MRT. In overleg met de ouders en de vakleerkracht bewegingsonderwijs kan het kind dan extra gymlessen volgen om zo zijn of haar bewegingsvaardigheden te vergroten.